AES Advies

AES advies is in 2007 opgericht door Ingrid Brons. Na jarenlang als manager, projectmanager en verandermanager werkzaam te zijn geweest in loondienstverband was het tijd voor een volgende stap. "ik wilde mijn jarenlange ervaring bundelen en inzetten voor spannende uitdagende opdrachten.

Naast het belang van een economische gezonde onderneming, AES Advies, met een goed gevulde opdrachtenportefeuille, ben ik ook bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo hebben veel projecten een maatschappelijk tintje. Bijvoorbeeld het project co2 reductie, een zeer interessante opdracht waarbij tevens een steentje wordt bijgedragen aan het behoud van onze planeet. Of de opdracht bij de Gemeente Delft: het inrichten van één loket voor uitkeringsgerechtigden samen met de ketenpartners. Het combineren van een harde en een zachte component in een opdracht is mijn type klus.

Nu is het inmiddels 2011 en wederom begon het te kriebelen. Tijdens mijn dienstverband en in bijna elke opdracht heb ik veel te maken met persoonlijkheidsvraagstukken, managementontwikkeling, teamontwikkeling waarbij we gebruik maken van onderzoeken, vragenlijsten en tests. Maar welke tests ga je dan inzetten? In aanvang zag ik door de bomen het bos niet meer, zo veel aanbieders met zo veel tests en onderzoeken.

Verder waren de tarieven een ondoorzichtige brij. Na uitvoerige oriëntatie en opgedane ervaringen met diverse aanbieders ben ik de door mij aangeboden vragenlijsten/tests tegengekomen. Ik maak er nu al jarenlang gebruik van in combinatie met mijn opdracht. Per 15 juni zijn ze ook beschikbaar voor U.

Kwalitatief hoogstaande tests tegen een duidelijk tarief. Lees verder onder Art of Talent

Gemeente Delft

Sector Werk, Inkomen en Zorg
Inrichting bedrijfsverzamelgebouw. De gemeente Delft verhuisde samen met de ketenpartners, CWI en UWV naar een bedrijfsverzamelgebouw. Namens de Gemeente Delft hebben we zorg gedragen voor de inrichting van het pand, de ICT, personele aangelegenheden en de her inrichting van processen. Tevens hebben we een frontoffice ingericht bestaande uit een callcenter, klantenservice en receptie.

delft

Corus

Cultuur traject afdeling verzekeringen, onderdeel van Financial Support service. Onderdeel was het verbeteren van de samenwerking tussen medewerkers en de samenwerking tussen management en medewerkers. Communicatie was één van de topics. Door het formuleren van gezamenlijke doelstellingen, wensen en verwachtingen was de afdeling in staat zich te verbeteren. Als methodiek hebben we hier gebruik gemaakt van Appreciative Inquiry.

corus

Arkin (fusie tussen Mentrum, Jellinek en AMC de Meren)

Ontwerpen en inrichten van een mobiliteitscentrum ten behoeve van het eigen personeel ter bevordering van de instroom, doorstroom en uitstroom vanuit de visie bewegen, binden en boeien.

Als 2e opdracht zijn we aan de slag gegaan met de arbeidsmarktcommunicatie. Arkin kende permanent zo'n 100 moeilijk vervulbare vacatures. Daarnaast diende de organisatie hergepositioneerd te worden aangezien men 9 nieuwe merken lanceerde. Beter communiceren met de markt was en is noodzakelijk. We hebben marktonderzoek gedaan en vervolgens een beleidsplan geschreven. Het proces werving en selectie herschreven en HR module werving en selectie van RAET online geïmplementeerd.

Orga Advies

Adviseur
Begeleiden Europese aanbesteding Arbeidsmarkt gerelateerde onderzoeken.

orga

KLM

Begeleiden afdeling Bedrijfsmaatschappelijk werk en Woonzaken in het kader van verbeteren van de samenwerking. Begeleiden van de KPVN ( personeelsvereniging van de KLM) om te komen tot een reorganisatie die de vereniging wederom winstgevend moet maken.

kpvn

GGZ NHN

GGZ Noord-Holland-Noord (NHN) verleent hulp aan mensen met ernstige psychiatrische en psychische problemen. GGZ NHN zorgt voor de ontwikkeling en de uitvoering van het gehele aanbod van geestelijke gezondheidszorg in Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en Westfriesland.

Voor de directie waren we sparringspartner over diverse kwesties. Verder hebben we de frontoffice van P&O ingericht met een servicedesk center en een klantenservice. Ten gevolge van de inrichting van de frontoffice diende processen herschreven te worden en hebben we een producten en diensten catalogus gemaakt. Als laatste zijn we aan de slag gegaan met de herinrichting van de FWG procedure. (Functieomschrijvingen)

SWK groep

Kinderopvang en welzijnswerk
Begeleiding overname stichting WeZijn. Op verzoek van de gemeente heeft de SWK groep de dienstverlening van de failliete stichting Wezijn overgenomen. Zij hielden zich bezig met kinderopvang en welzijnswerk in de gemeente Rotterdam. De SWK groep heeft deze werkzaamheden ondergebracht in de nieuwe stichting: Stichting Buurtwerk Kralingen Crooswijk. Wij hebben de nieuwe stichting vormgegeven: aanname personeel, inrichting processen, huisvesting en ICT aangelegenheden.

Pothuizen BV, metaalrecycling

Programmananager/ Black Belt
Carbon footprint – Co2 reductie. Bij aanbestedingstrajecten binnen de metaalrecycling en de bouw vraagt men tegenwoordig om een CO2 certificaat op basis van de CO2 prestatieladder opgezet door Pro rail en ISO 14064. Ook Pothuizen Bv wenst zo'n certificaat. Wij hebben hier vorm aangegeven. Pothuizen bv heeft nu inzicht in de CO2 Footprint, heeft reductiedoelstellingen geformuleerd en publiceert deze intern als wel extern, zorgt voor bewustwording bij haar personeel en zal in 2011 het begeerde certificaat ontvangen.